Beverskaret 4 Februar 2017 – bygget reiser seg

Beverskaret, Bygg reis deg, Uteområdet

Vi tok turen gjennom skogen til Beverskaret 4 for å filme utviklingen i byggeprosessen. Det skjer stadig ny utvikling dag for dag, og reisverket av det som skal bli vegger og rom er igang.

På baksiden av bygget skal det bli et grønt uteareal, og fyllmasse med pukk og stein ha nå fylt inn der det før var et stort hull. Vi ser antydningen til hvordan rominndelingen blir i vår leilighet. Det er utrolig gøy å se, og for oss er det bare en liten svipptur gjennom skogen for å følge utviklingen dag for dag.